مجتمع آموزشی و پرورشی نور
تلفیقی از ایده ها،امکانات و منابع انسانی
 
 

برگرفته از کتاب آداب معاشرت نوشته منصور احمدی

کی به کی سلام می کند ؟

کوچکتر به بزرگتر

زیرد ست به ما فوق

آقا به خانم

میهمان  به میزبان

تازه وارد به حاضرین

کی به کی دست می دهد ؟ ( چه کسی اول دست دراز می کند )

بزرگتر به کوچکتر

مافوق به زیر دست ( درنیروهای مسلح )

رئیس به مرئوس ( درنظام اداری )

غذا

لقمه باید به طرف دهان هدایت شود ، نه دهان به طرف لقمه

هنگام غذا خوردن نباید روی میز ناهار خوری خم شد

دهان موقع غذا خوردن باید بسته باشد وبا دهان پرصحبت نمی کنند

با میهمانی که غذا دردهان دارد صحبت نمی کنند

نباید لقمه بزرگ دردهان گذاشت

با دهان پر نباید نوشیدنی نوشید

طرز گرفتن چنگال ، کارد وقاشق

طرز گرفتن چنگال : عینا مانند گرفتن مداداست ، با شست ودو انگشت اول به طوری که نوک چنگال به طرف بالاباشد ،

طز گرفتن کارد : دسته کارد درکف دست وانگشت سبابه پشت تیغه چاقو قرار می گیرد

طرز گرفتم قاشق : دردست راست مانند گرفتن چنگال می باشد

مطالب فوق بیشتر غربی واروپایی است لذا قسمتی از آن که تا حدودی درجامعه بهتر است رعایت شود آورده شده است لذا اگر فرصتی دست دهد آداب اسلامی (ایرانی ) را درآیند خواهیم آورد ان شاء ا...

نوع مطلب :
برچسب ها : آداب معاشرت،
لینک های مرتبط :


 

                          دعا

بهترین ورساترین تعبیری که می توان درباره دعا داشت این استکه دعا بمثابه اسلحه ای است در دست مومن وبا آن قادراست برهرچه پلیدی وانحراف ،خودبینی وتکبرکه ازصفات بارزشیطانی است به مبارزه برخیزد ودرپیشگیری ازنفوذ افکار شیطانی وجلب نظر الهی موفقیتهای کسب نماید

لذا امام صادق(ع)  ازقول رسول اکرم(ص) می فرماید

دعا سلاح مومن وستون دین ونورآسمانها وزمین است .

وهمین طور ازحضرت علی (ع)  نقل می فرماید

دعا کلیدهای نجات وگنجینه های رستگاری است .

بنابراین دعا انسان را از ورطه هلاکت وسقوط حتمی نجات می بخشد وبه انسان قوت ونیروی فوق العاده ای ایجاد نموده ودر رسیدن به نقطه اوج رهایی ورستگاری کمک ومساعدت می کند ، ولذا انبیاء عظام پیوسته به دعا مشغول بودند وبدین خاطر از دعا به سلاح پیامبران تعبییرشده است .

چنانکه حضرت رضا(ع) همواره به اصحاب خود می فرمودند

برشما باد اسلحه پیامبران

به ایشان عرض شد : اسلحه پیامبران چیست ؟

فرمود: دعا

 

نوع مطلب :
برچسب ها : اسلحه مومن،
لینک های مرتبط :


 

                                                                       بنام خدا

                                         چگونه تشخیص دهیم درمسیر حق گام برمی داریم ؟

           یکی از دغدغه های زندگی امروز مومنین وخداجویان این است که در این زمان وزمانهای مشابه به این عصر که اگر بگوییم عصر           

         آخرالزمان است چگونه دینداری خود را بسنجیم  ودر  فنته های خود را  حفظ کنیم

       انسان تنها موجود عالم خاکی است که زندگی او باید توام با رشد باشد یعنی باید هرروزاش از روز دیگر برتر وبالاتر باشد

           رشد درانسان درسه طراز قابل اندازگیری است

1-به سمت بالاوتعالی ومعنویت حرکت کردن ( به کمال رسیدن )

     2- به سمت پایین و حیوانیت سو ق یافتن ( مادی گرایان ،دنیا طلبان و...)

3-   ثابت ماندن وعوض نشدن ( مردگان متحرک ، فاقدین شعور وجاهلان و... ) 

حرکت دردو سمت تعال وکمال ومادیت وحیوانیت هر دو دارای یک نشان واحد هستند

بنابراین هرگاه در ذهن ،رفتار وسکنات خود تغییراتی به شرح ذیل مشاهد کردید بدانید تغییر درشما به وجود آمد ویا به عبارتی شما رشد نمودید

1-       نسبت به افراد یا گروه یا عقیده ای نگاه شما عوض شده مثلا کسی را دوست می داشتید حالادشمن می دارید به چیزی عقیده داشتید وحالاتغییر عقیده دادید

2-     یا نسبت به موارد ذکر شده بدین وضع شدکه به کسی یا چیزی وعقیده ایکه  دشمن بودیدوحالا با آن دوست شدید وتمایل پیداکرده اید

بنابراین درشما یک حرکت که همان رشد باشد به وجود آمد لذا این تغییر ورشد آیا درسمت منفی است یا مثبت

3-   رفتار شما نسبت به موارد1و2 شدت یافته است

                    با نگاهی به سوره حجرات می توان این کدها وراهکارها را درآن یافت

                هرگاه شما از کفر ، شرک ، فسق ،وعصیان وگناه بیزار ومتنفر شدید بدانید به شما ایمان عطاء شده است

                  واگر غیر این باشد درگمراهی وبیراهه واقع شده اید

توصیه    می شود ترجمه  سوره حجرات را برای فهم مطالب مرورنمائید .              التماس دعا 29/11/91  راهنمایی امام حسن عسگری علیه السلام

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 16 بهمن 1391 :: نویسنده : آموزشگاه امام حسن عسگری(ع)1 راهنمایی

بنام خدا

قسمت اول

انسان

انسان برخلاف حیوانات موجودی است دو بعدی ودارای دو نوع حیات است

حیات دنیوی وجسمانی و حیات معنوی وروحانی  به تعبیر دیگر انسان دارای بعد ملکوتی ومعنوی است به نام روح ودیگری بعد ناسوتی وحیوانی به نام جسم

منتها انسان همچون حیوانات درهیچکدام از آنها از طبیعت الهام نمی گیرد یعنی حتی درحیات دنیوی هم که مشترک با حیوان است برنامه ی دیگری دارد او باید از یک شعور فوق مرموز وقدرت تفکر وتعقل خود برای اداره زندگی استفاده کند وچون نیروی تعقل درانسانها متفاوت است کیفیت اداره زندگی آنها هم بسیار مختلف است .

حیات معنوی و روحی انسان برخلاف حیات  جسمانی فناناپذیر است وابدیت دارد انسان با خدا دراین حیات شریک است وروح وروان او نیز همانند پروردگار ابدیت داردحال ،انسان در اداره کننده وبرنامه دهنده حیات معنوی انسان نه به فطرت او می توان اکتفاء کردونه به عقل وخرداو بلکه انسان باید عقاید صحیح وباورهای درست پیداکند ودراین بعد ازحیات باید برنامه های درست الهی واحکام شرعی داشته باشد ارسال رسل وپیامبر ان برای تأمین همین نوع حیات است .

 

گناه

گناه دو نوع است  صغیره وکبیره

نوع گناه  : اخلاقی ،دینی    یا   اجتماعی وقانونی

گناه عملی است که با اراده ورضایت الهی درتضاد است وموجب باز ماندن انسان ازکمال وقرب به خداوند می گردد

دستورات خداوند گاهی برای انجام رفتاری است وگاهی دوری از انجام کاری است و

گناهکار کسی است که از این دستورات سرپیچی کند

بنابراین کسی که کاری که به آن امر شده ترک کند مانند نماز خواندن  وروزه گرفتن و... ویا

کاری را که از آن نهی شده انجام دهد  ماننددروغ دزدی و.... گناهکار گویند

تشخیص گناهان صغیره وگبیره

امام خمینی (ره) شش معیار برای شناخت گناه گبیره معرفی کرده اند

1-  در شرع وعده  آتش دوزخ ومجازات برای آن داده شده است

2-درشرع به شدت از آن نهی شده است

3-هر گناهی که از منظر آیات وروایات همسنگ ویا بزرگتر از سایر گناهان گبیره معرفی شده است 4-هر گناهی که عقل به گبیره بودن آن اذعان کند

5- هر گناهی که در عرف ( جامعه ) مسلمانان گبیره تلقی شود

6- هرگناهی که روایات به کبیربودن آن تصریح نمایید

امام صادق (ع) بزرگترین گناهان گبیره شرک به خداوند است             

نوع مطلب :
برچسب ها : انسان،
لینک های مرتبط :


                           اسامی نفرات ممتاز نوبت اول پایه دوم وسوم راهنمایی امام حسن عسگری (ع)

کلاس

نفر اول

نفر دوم

نفرسوم

1/2

مصطفی اسحاق زاده

59/19

رضا احمدی آدینه  لو

24/19

امیرحسین رجبی

18/19

2/2

امیرحسین نقوی

سید محمد حسین هاشمی

76/19

حسین زنده باد

24/19

محمد جوادعسگری

94/17

3/2

علی یوسفی

35/19

ابوالفضل وفایی زاده

71/18

علیرضا چراغی

47/18

4/2

حسین علیزاده اصل

47/19

مهدی مرادی

12/19

مهدی مرادزاده

59/18

5/2

حمید رضا بهاری

حسین سیفی

76/19

علی زنجیرانی فراهانی

53/19

علی امیرآبادی

41/18

1/3

مهد ی نیک نظام

61/19

علی اجلی

56/19

امین پورحسن

50/19

2/3

علیرضا آریامهر

رضا راستانی

94/19

مجید نامی

67/19

عباس دارابی

56/19

3/3

علیرضا سلمانیان

67/19

مهدی باقری

50/19

مهدی چوپانی

44/19

4/3

محمد رضا اکبری

78/19

مهدی غلامی

محمد رضا ونکی

22/19

ابوالفضل رضایی

06/19

5/3

حسین محمدی

67/19

محمد شرف پور

56/19

مهدی آهنگری

44/19

نوع مطلب :
برچسب ها : نفرات برترنوبت اول،
لینک های مرتبط :


با سلام وعرض خوش آمد گویی به شما سرور عزیز 

کادر اجرایی آموزشگاه راهنمایی درسال تحصیلی 92-91 به شرح ذیل می باشد

مدیر : عباس قربانی

 معاون آموزشی : داود فهیمی

  معاون پرورشی : علی علیمردانی

  معاون  فناوری : محمد رضا عیوضی

  معاون اجرایی : محمد حسین باریک لو

  خدمتگزار ( سرایدار ) : عباس فلاح

تعداددانش آموزان : 290 نفر

نوع مطلب : دبیرستان امام حسن عسگری(ع) 1، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


تغییر ثابت ترین واژه است

مشارکت راه را کوتاه خواهد کرد

دست محبت الهی برسرجماعت است

مدیر وبلاگ : مجتمع آموزشی پرورشی نور
نظرسنجی
آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic